Szukaj
Menu Menu
E-caldo.pl
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Obowiązek informacyjny RODO

Z dniem 25.05.2018 r. wchodzi w życie Unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - zwane w skrócie  RODO,  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego ich przepływu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H.U Caldo s.c. , Stare Żdżary 46, 26-806 Stara Błotnica. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
Państwa  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu realizacji  oferowanych przez PHU Caldo sc sprzedaży towarów i usług, a także wykonania ciążących na PHU Caldo sc  obowiązków  prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalania i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawiania dokumentów księgowych.

Dane przez nas posiadane w celu organizacji pełnej dostawy są przekazywane przewoźnikom, firmom kurierskim, biurom podatkowym, firmom windykacyjnym.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa zamówień i kontynuacji naszej współpracy, bądź do momentu wyrażenia sprzeciwu i otrzymania prośby o ich usunięcie nie dłużej niż 5 pełnych lat.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie .

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że działamy z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podawanie danych jest dobrowolne natomiast niezbędne do współpracy z PHU Caldo SC, w tym do realizacji zamówień i ewentualnych reklamacji .

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany .

Kontakt do Administratora Danych Osobowych.

Mail : caldo@wp.pl

tel; 602-399-999

Sklep internetowy Sellingo