Obowiązek informacyjny RODO

Z dniem 25.05.2018 r. wchodzi w życie Unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - zwane w skrócie  RODO , sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego ich przepływu .

Administratorem Państwa danych osobowych jest P.HU Caldo SC P.Sobieski J.Sobieska , Stare Żdżary 46 ,26-806 Stara Błotnica. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
Państwa  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu realizacji  oferowanych przezPHU Caldo SC sprzedaży towarów i usług , a także wykonania ciążących na PHU Caldo SC  obowiązków  prawnych , wykrywania nadużyć i zapobiegania im , ustalania i obrony oraz dochodzenia roszczeń , marketingu bezpośredniego , tworzenia zestawień , analiz i statystyk , weryfikacji wiarygodności płatniczej ,obsługi reklamacji , wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych ,w tym wystawiania dokumentów księgowych.

Dane przez nas posiadane w celu organizacji pełnej dostawy są przekazywane przewoźnikom, firmom kurierskim, biurom podatkowym, firmom windykacyjnym .

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa zamówień i kontynuacji naszej współpracy, bądź do momentu wyrażenia sprzeciwu i otrzymania prośby o ich usunięcie nie dłużej niż 5 pełnych lat.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie .

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że działamy z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podawanie danych jest dobrowolne natomiast niezbędne do współpracy z PHU Caldo SC, w tym do realizacji zamówień i ewentualnych reklamacji .

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany .

Kontakt do Administratora Danych Osobowych.

Mail : caldo@wp.pl

tel; 602-399-999

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Sklep internetowy Sellingo